Kies uw zorgverzekeraar in 2018

Voor 1 januari kunt u veranderen van zorgverzekeraar of een aanvullende verzekering afsluiten. Na 1 januari is dit in principe niet meer mogelijk.  De keuze voor een zorgverzekeraar is lastig en in de praktijk onderscheiden zorgverzekeraars zich nauwelijks van elkaar. Vrijwel alle zorgverzekeraars sluiten contracten af met alle zorgverleners. Sommige zorgverzekeraars geven aan dat ze 100 % keuzevrijheid hebben in de keuze voor uw zorgverlener. Is dit niet het geval dan krijgt u de kosten niet of gedeelte vergoed. In de praktijk hebben vrijwel alle reguliere zorgverzekeraars een contract afgesloten met vrijwel alle zorgverleners. Sommige verzekeraars die alleen polissen en communicatie via internet en mail laten verlopen hebben vaak restricties in de keuze voor een zorgverlener.

Als Fysio For You vinden we dit beleid van de zorgverzekeraars verkeerd en wel om de volgende reden. Er zijn veel zorgverleners actief in Nederland. Het kwaliteitsverschil tussen de zorgverleners kan behoorlijk groot zijn. Zo hebben sommige artsen veel meer complicaties na operaties dan andere en heeft de ene fysiotherapeut een veel beter resultaat dan de andere. Wij zij van mening dat zorgverzekeraars zorgverleners moeten selecteren op basis van kwaliteit en niet op basis van kosten. Goede zorg is effectieve zorg en is daarmee op lange termijn goedkoper.

De eerste zorgverzekeraar die voorzichtig stappen maakt op dit gebied is VGZ en alle labels die daaronder vallen zoals Unive, IZZ, IZA, UMC, Bewuzt, Zorgsaam en SZVK. VGZ  zet in op zinnige zorg en sluit daarom aparte contracten met zorgverleners die aantoonbaar betere kwaliteit van zorg leveren dan andere vergelijkbare zorgverleners. Hiermee onderscheiden ze zich van andere zorgverzekeraars omdat deze met name op kostprijs selecteren en minder op kwaliteit. U bent dus in tegenstelling tot wat beloofd wordt in alle reclame-uitingen helemaal niet gegarandeerd van de beste zorg bij deze verzekeraars maar vooral van de goedkoopste zorg.

Daarom adviseren wij om bij overstappen naar een andere zorgverzekeraar ook zeker te kijken naar VGZ of een van hun labels.