maandag 04 mei 2020

Fysiotherapie mag de zorg weer opschalen

Fysiotherapie mag de zorg weer opschalen
 

De paramedische zorg, waaronder fysiotherapie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten. Langer uitstel van zorg zal tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten leiden. Dit zorgt ervoor dat het belangrijk is dat de fysiotherapeutische zorg weer op gang komt. Nu de eerste hectische weken van de corona-epidemie achter ons liggen, dringt het besef door dat we onze zorg moeten herinrichten. Het is noodzakelijk om paramedische zorg verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is er  samen met Paramedisch Platform Nederland (PPN), beroepsgroep KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie onderstaand advies opgesteld. 

Uitgangspunten:
 • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus. Waar dit mogelijk en gelijkwaardig is ten opzichte van een behandeling in de praktijk, gebeurt dit op afstand. Dit is altijd ter oordeel van de therapeut.
 • De noodzaak tot het opstarten van de reguliere zorg ligt in de toename van complexiteit van zorg als deze langer uitgesteld wordt.
 • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling. 

Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’. Onze fysiotherapeuten maken zelf de professionele afweging hoe zij de zorg veilig en verantwoord kunnen opschalen; waar mogelijk digitaal, waar noodzakelijk met direct contact, of een combinatie van deze beide. Dit met een aantal belangrijke aanvullende maatregelen, zoals:

 • Onze wachtruimten zijn aangepast zodanig dat er 1,5 meter ruimte is tussen de stoelen.
 • Patiënten worden verzocht stipt op tijd op de afspraak te verschijnen om zo min mogelijk ‘kruisverkeer’ met anderen te hebben.
 • Het aantal therapeuten in onze oefenzalen is gemaximeerd om zo het 1,5 meter criterium te kunnen garanderen.
 • Voorafgaand aan elke behandeling zal uw therapeut u de volgende vragen stellen: 
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? 
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

In totaal hebben we meer dan 20 aanvullende maatregelen genomen.

Behandeling COVID-19 patienten
De impact van het COVID-19 virus is groot. De heftigheid van klachten en gevolgen voor de mensen zien we ook bij patiënten die we behandelen. Daarmee is ook meteen de noodzaak van het multidisciplinaire behandelen duidelijk. Binnen Fysio For You hebben we met de verschillende disciplines een samenwerking zodat alle zorg dicht bij huis geleverd kan worden.

Op dit moment hebben wij de eerste post-Coronapatienten onder behandeling. Hiervoor is een landelijke richtlijn opgesteld.